Hans Menken: Bomen planten

Hans Menken: Bomen planten

In samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf schrijft Hans Menken iedere twee maanden een column met daarin tips voor u om de eerste stap te zetten tegen een groener en watervriendelijker klimaat. Samen maken we Nederland groener! Het Klimaatplein is een initiatief van Tuinbranche Nederland en geeft handige tips om ons samen in te zetten voor het klimaat. Bij GroenGoed Menken is het onderwerp Groen, naast dat het in de naam zit, een belangrijk speerpunt. In alles wat wij doen staat groen centraal.

Bomen planten

Het beste moment om een boom te planten was 20 jaar geleden. Het op een na beste moment is nu. In deze tijd van het jaar plant je het beste een boom. Het blad is eraf, dus de boom is in rust. En de bodem is nog enigszins warm, waardoor de boom goed kan beginnen met wortelen.

Waarom bomen planten?

  • Bomen geven schaduw
  • Bomen produceren zuurstof
  • Bomen zuiveren de lucht
  • Bomen vangen fijnstof/roet
  • Bomen dempen geluid
  • Bomen zorgen voor een juiste leefomgeving planten, dieren en mensen.
  • Bomen verkoelen de omgeving
  • Bomen leveren bouwmaterialen, brandstof en humus en slaan CO2 op
  • Bomen leveren vruchten en of zaden en vaak nectar

Bomen helpen dus mee aan het voorkomen van opwarming van de aarde en leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Ze zetten zonlicht/warmte om in schone lucht en materialen als blad en hout. De warmte die bomen hiervoor gebruiken, geven ons juist verkoeling. 

Planten halen ook de vluchtige organische stoffen uit de lucht, zoals uitlaatgassen. Als je in het bos loopt ruik je een kadaver amper. Als je er een in huis zou leggen, merk je snel genoeg het verschil! Dit komt door de zuiverende werking van bomen en planten, via het assimilatieproces.

Hoe plant je een boom?

Een boom heeft onder de grond evenveel wortels als takken boven de grond. Houd daar rekening mee tijdens het planten. Zorg dat de boom ondergronds voldoende (groei)ruimte heeft.

De wortels moeten in mooie humeuze en voedingsrijke grond staan om de boom optimaal zijn werk te laten doen. De meeste bomen houden niet van natte voeten. Verder moeten er voldoende schimmels en bacteriën in de grond zijn, dit noemen we bodemleven. De boom werkt samen met dit bodemleven. Een goede bodem is luchtig en kan voldoende vocht vasthouden.

Welke boom planten?

Er zijn talloze kleine bomensoorten en boompjes op stam. Zoals meidoorn, dwergmispel en dwergprunus. Bomen die minder schaduw geven, waardoor er andere planten onder kunnen groeien zijn ginkgo, gleditsia (valse Christusdoorn) en berk. Bomen met bijzondere vormen zijn bijvoorbeeld zuilbeuk, zuilhaagbeuk, bolacacia, leiplataan, treurberk en treurwilg. Heb je ruimte voor een grote boom, denk dan een eik, beuk of es. Ze zijn er in diverse kleuren en varianten.

Meer informatie vindt u bij het Groen Klimaatplein bij Groen Goed Menken in Haule.

Friesland telt 8 Groen Klimaatpleinen. De klimaatpleinen zijn ontwikkeld door Tuinbranche Nederland en worden mede mogelijk gemaakt door Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens en alle Friese gemeenten. Doel is inwoners te helpen hun tuinen aan te passen op de klimaatverandering en water- en diervriendelijk in te richten.

Hans Menken 
Groen Goed Menken | Groen Klimaatplein Haule