Hans Menken: Week van de duurzaamheid

Hans Menken: Week van de duurzaamheid

In samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf schrijft Hans Menken iedere twee maanden een column met daarin tips voor u om de eerste stap te zetten tegen een groener en watervriendelijker klimaat. Samen maken we Nederland groener! Het Klimaatplein is een initiatief van Tuinbranche Nederland en geeft handige tips om ons samen in te zetten voor het klimaat. Bij GroenGoed Menken is het onderwerp Groen, naast dat het in de naam zit, een belangrijk speerpunt. In alles wat wij doen staat groen centraal.

Week van de duurzaamheid

De eerste week van november is de Week van de Duurzaamheid. Duurzaamheid is een mooi begrip waar we allemaal iets mee kunnen doen. Het is een week met extra aandacht, maar natuurlijk telt duurzaamheid iedere dag. In en om huis kun je gemakkelijk je steentje bijdragen aan een duurzamere wereld.

Wat kun je thuis doen?

We kunnen nu alvast bloembollen planten voor het voorjaar. Er zijn heel nuttige soorten die aantrekkelijk zijn voor gaasvliegen, sluipwespen en sluipvliegen. Dit zijn de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

Denk aan bloembollen van de anemoon, botanische crocus, narcis tete à tete  en chionodoxa  (sneeuwroem).  Er zijn ook pakketten beschikbaar met mengsels van diverse bloemsoorten.

Je kunt ook nu al een vogelhuisje ophangen voor mezen. Mezen eten graag rupsen, ook de eikenprocessierups. Maar dan moet zo’n vogelhuis niet in de boom gespijkerd of geschroefd zijn. Dat is slecht voor de boom. Een gaatje van een schroef of spijker is een invalspoort voor de wilgenhoutrups die de boom totaal kan vernielen. Hang hem bijvoorbeeld op met een oude fietsband.

Meer informatie vindt u bij het Groen Klimaatplein bij GroenGoedMenken in Haule.
Friesland telt 8 Groen Klimaatpleinen. De klimaatpleinen zijn ontwikkeld door Tuinbranche Nederland en worden mede mogelijk gemaakt door Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, Vitens en alle Friese gemeenten. Doel is inwoners te helpen hun tuinen aan te passen op de klimaatverandering en water- en diervriendelijk in te richten.